SPORCU SÖZLEŞMESİ

SÖZLEŞME

Kulüp Adı

 

Kulüp Adresi

 

Kulüp Tel / Fax

 

Sporcu Adı

 

Sporcu Lisans No

 

Sporcu Tel

 

      Yukarıda adı ve detayları belirtilen KULÜP,  01.01.20.... / 31.12.20... tarihleri arasında, yukarıda adı belirtilen SPORCUYU, Kulüp Sporcusu olarak transfer etmiştir.

     Bu süre içerisinde, Sporcu TBF Tescil ve Transfer Talimatında belirtilen yükümlülüklere uygun bir şekilde Kulübünü temsilen TBF bünyesinde düzenlenen yarışmalara katılacaktır.

    Yukarıda belirtilen sürenin dolması ile birlikte Sporcu otomatikman serbest kalmış olacaktır.  Süresi dolmadan önce sözleşmenin feshedilmesi Kulüp ile Sporcu’nun karşılıklı mutabakatına bağlıdır.

    TBF normal turnuva sezonu her yıl 01 OCAK tarihinde başlar ve bir AYNI yılın 31 ARALIK tarihinde biter. Turnuva sezonu içinde Kulübü temsilen her hangi bir yarışmaya katılmış olan sporcu o sezon içinde başka bir takım bünyesinde yarışmaya katılamaz. ……../ …../ 20...

KULÜP YETKİLİSİ                                     SPORCU

(imza, kaşe)                                           (imza)